Test wfm people Essay

FIELD MARKETING

Binnen het marketing vak is er een groot aantal aan richtingen en branches. Gebaseerd op facetten van de marketing, maar ook op de beoogde doelgroepen. In dit onderzoek staan fieldmarketing en de diensten die er binnen deze marketingsector aangeboden worden centraal.

Auteurs Williams en Mullin (2009, p. 3) definiëren fieldmarketing als volgt:

“Field marketing is the outsourcing of a sales or marketing project to direct, face-to-face marketing which explains, educates and influences the customer to affect future purchasing decisions, either ongoing or as a short-term fix. The outsourcing of this function to highly trained staff, specializing in delivering brand experience, brand values and sales, allows flexibility of budget and releases the client to focus on his core business. Field marketing is highly measurable in terms of Return On Investment. (ROI)”

Vertaald naar: “Field marketing is het uitbesteden van een sales of marketingproject naar directe face-to-face marketing die de klant uitleg geeft, onderwijst en beïnvloedt om effect te hebben op toekomstige aankoopbeslissingen, op lange of korte termijn. Het uitbesteden van deze functie aan hoog getraind personeel, gespecialiseerd in het leveren van merkbeleving, merkwaarde en sales, geeft ruimte voor flexibiliteit van het budget en geeft de klant de vrijheid om zich te focussen op diens kerntaken. Field marketing is goed meetbaar op het gebied van return on investment. (ROI)”

Bovenstaande definitie is alomvattend, maar spreekt meerdere malen over het uitbesteden van de dienst. WFM People is een partij die fieldmarketing opdrachten aanneemt en tot uitvoering brengt. De directe stakeholders van de organisatie zijn bekend met het begrip en wat het inhoudt, hierdoor is deze lange en beschrijvende definitie geen geschikte keuze.

Onderstaande definitie van Promotie Weblog (2018) geeft een duidelijk en praktisch beeld van fieldmarketing:

“Fieldmarketing is een vorm van marketing met als uitgangspunt het neerzetten van een merkbeleving in een 1-op-1 situatie. Sterk gericht op het verhogen van de verkoop en verkrijgbaarheid van producten en diensten, houden fieldmarketeers zich dan ook veelal bezig met presentatie, promotie, activatie en verkoop.” (Promotie Weblog, 2018)

Wanneer er gedurende het onderzoek gesproken wordt over de term fieldmarketing zal deze definitie gehanteerd worden.

STORYTELLING

Het van origine Engelse begrip Storytelling is bijna niet meer weg te denken uit de communicatiewereld. Desondanks zijn er een aantal verschillende definities van het populaire begrip.

Volgens English Oxford Living Dictionaires (2019) is storytelling simpelweg: “The activity of telling or writing stories.”

Storytelling is in het Engels een praktisch begrip, maar binnen de context van het communicatievak, krijgt het woord een diepere betekenis. Zo definieert online encyclopedie Ensie (2016) storytelling als volgt:

“Storytelling is een vorm van content marketing waarbij een persoonlijk verhaal centraal staat. Men probeert met een persoonlijk verhaal informatie te verschaffen over een product of dienst en hiermee consumenten aan zich te binden.”

Gedurende het onderzoek zal er gebruik worden gemaakt van deze definitie, omdat deze het beste binnen de context van de vraagstelling en het communicatievak past.

Maar wat maakt storytelling nou zo succesvol? Dat ligt volgens de wetenschap voornamelijk aan het verhaalelement, een goed verhaal kan mensen aan je binden. Hier is een reden voor: de wijze waarop het brein werkt ligt ten grondslag aan het krachtige effect van verhalen en dus, storytelling. Een verhaal is voor onze hersenen makkelijk behapbaar, aantrekkelijk en een logische manier om kennis te verwerken. Zelfs saaie en gecompliceerde informatie wordt beter onthouden wanneer het in verhaalvorm wordt waargenomen. (Ebbekink, 2013)

GEHEUGEN EN ONTHOUDEN

Dit wordt ondersteund door cognitief psycholoog Roger Schank: “Human memory is story-based.” (1999, p. 12) Volgens Schank wordt informatie binnen ons brein verwerkt in hapklare stukjes, waardoor het makkelijk te onthouden is. Dit maakt het vervolgens gemakkelijk om het verhaal in kleine delen tevoorschijn te halen.

Hiernaast beweert hij dat:

“The more indices we have for a story that is being told, the more places the story can reside in memory. Consequently, we are more likely to remember a story [vs. a lecture] and to relate the story to experiences already in memory. In other words, the more indices, the greater the number of comparisons with prior experiences and hence the greater the learning.” (p. 11)

Vertaald naar: “Hoe meer variabelen het verhaal kent, des te meer plekken het verhaal kan innemen in ons geheugen. Zodoende zijn we eerder geneigd om een verhaal te herinneren [vs. een lezing] en dit verhaal te linken aan een soortgelijk verhaal dat al in het geheugen is opgeslagen. In andere woorden, hoe meer variabelen, hoe groter het aantal linken met vorige ervaringen en des te groter het leerproces.”

De behapbaarheid, aantrekkelijkheid en logica van een verhaal maakt dus het leuker om én makkelijker te onthouden dan een feitelijke tekst. Zoals cognitief psycholoog Jerome Bruner constateert: “Stories are about 22 times more memorable than facts alone.” (1987)

EMOTIE EN IDENTIFICATIE

“A man is always a teller of tales, he lives surrounded by his stories and the stories of others, he sees everything that happens to him through them; and he tries to live his life as if he were recounting it.” (Sartre, 1938)

Ons brein houdt niet alleen van de behapbaarheid van verhalen, maar ook van de emoties die het met zich meebrengt.

Wanneer we bloot worden gesteld aan een verhaal, heeft het menselijk brein het vermogen om deze ervaring ‘fysiek’ over te nemen. Dit is te danken aan de zogenoemde spiegelneuronen. Spiegelneuronen bootsen de emoties na die we oppikken uit een verhaal en zetten deze om in fysieke emoties.

Hierdoor hebben we empathie voor (fictieve) personages omdat we dezelfde emoties ervaren en zijn we goed in staat ons in te leven in de verteller of hoofdpersoon van het verhaal. Je leest of luistert dus niet alleen een verhaal, maar onze hersenen zorgen ervoor dat we het ook zien in beelden en de emoties voelen. (AdFormatie, 2010)

STORYTELLING IN DE BUSINESS TO BUSINESS MARKT

Uit onderzoek (Fifth Ring, 2015) blijkt dat business to business storytelling een succesvolle werking kan hebben. Toch blijkt er uit verschillende interviews met business to business leidinggevenden dat er in de business to business markt twijfel is over de effectiviteit van storytelling.

Zo waren deelnemers van het onderzoek bezorgd dat storytelling niet bruikbaar zou zijn in de communicatie met business to business klanten. Over het algemeen zijn deze klanten zakelijk ingesteld en hecht men meer waarde aan feiten dan aan wat abstractere tekst, dit zorgt ervoor dat men sceptisch is tegenover marketinginitiatieven.

De feiten uit het onderzoek bewijzen het tegendeel: Er is een directe link tussen storytelling en B2B succes. Storytelling kan een effectief en persuasief middel zijn in de business to business markt, maar het consistent brengen van het verhaal is hierin een vereiste.

Screenwriter Robert McKee erkent dit ‘stigma’ rondom het imago van storytelling in de business to business markt. (2003) Volgens hem is dat niet zo gek, omdat de meeste CEO’s getraind zijn in conventionele retoriek, een van de twee manieren om mensen te overtuigen. Je hebt een doel en vertelt, ondersteund door statistieken, feiten en uitspraken van experts hoe je dit gaat bereiken. Een kwestie van gewenning dus, bovendien helpt het wollige imago van storytelling hier niet bepaald aan mee.

Conventionele retoriek brengt echter een aantal obstakels met zich mee. Ten eerste is je persoonlijke retoriek is niet per se toepasbaar op anderen. Iedereen in het publiek heeft hun eigen experts, statistieken en ervaringen. Vervolgens loop je tegen het feit aan dat, wanneer je mensen hebt kunnen overtuigen, dit slechts op intellectueel gebied is. Dit is niet voldoende omdat mensen van nature handelen vanuit hun emotie, niet vanuit hun verstand.

Een tweede manier om mensen te overtuigen, bestaat uit het linken van een emotie aan een idee. De beste manier om dit te doen is door een aangrijpend verhaal te vertellen. Hierin kan je niet alleen informatie kwijt, maar is er ook ruimte om emoties los te krijgen bij het publiek. Dit wordt toegepast in storytelling. (McKee, 2003)

BRAND ACTIVATION

Communicatiewetenschapper Paul Alberts definieert brand activation als volgt:

“Brand Activation is het naadloos integreren van alle beschikbare communicatiemiddelen in een creatief platform om consumenten te activeren.” (2019)

Deze goede, maar beknopte, definitie beschrijft Alberts slechts de basislijnen van brand activation. Echter gaat het niet dieper in op het daadwerkelijke proces van brand activation. De uitleg van communicatiebureau The Oval Office (2016) geeft meer context aan het begrip:

Brand activation draait om de interactie tussen de consument en het merk. Het heeft als doel om het merk te activeren, aan de merkidentiteit te bouwen en een positieve merkbeleving te creëren. Bij brand activation wordt er vaak gekozen om een (potentiele) klant in een face-to-face setting te benaderen. Directe communicatie en interactie zijn effectieve manieren om de consument te activeren. Dit gebeurt op een creatieve manier, waarbij er verschillende communicatiemiddelen worden gebruikt en de consument gestimuleerd wordt om loyaal te blijven aan het merk of product. (The Oval Office, 2016)

How to cite this essay: